วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วิสาขบูชานานาชาติ ประกาศธรรมชัย

ทบทวนบุญ ๒

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 


 

 

วิสาขบูชานานาชาติ
ประกาศธรรมชัย

 

          นอกจากประเทศไทยที่มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ในต่างประเทศก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็น การระลึกถึงคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างกว้างขวาง

 

 

วิสาขบูชา
ประเทศอินเดีย

          พระอาจารย์-ลูกพระธัมฯ จากวัดพระธรรมกาย และผู้มีบุญชาวอินเดีย ได้ร่วมกันพื้นฟูคำสอนดั้งเดิมในดินแดนพุทธภูมิด้วยการจัดอบรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ว ๒ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และ วันที่ ๒๐-๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลังจากนั้นได้ร่วมกันจัดพิธีจุดประทีปโคมลอยวิสาขบูชา เฉลิมฉลองพุทธชยันตี เพื่อสันติภาพโลกครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ลานซาเกต เมืองทาเน่ โดยมีผู้มีบุญจากภาครัฐและเอกชนมารับบุญเป็นเจ้าภาพ นำโดย คุณนิรันจัน วสันต์ ดาฟการห์เร่ ประธานสมาคมสมานเวย์ ปราธิชทาน (แปลว่าสมานฉันท์เพื่อสันติสุข) ที่ได้รับการเชื้อเชิญจากเพื่อนกัลฯวิกรม พัชภูติ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยปาริกรัมมะ รวมถึงการสนับสนุนจากอดีตรัฐมนตรีรัมดาส อาทาวาเร่

          ภายในงานเต็มไปด้วยความสว่างไสวจากโคม ลานและโคมลอยกว่า ๕,๐๐๐ โคม จุดความสว่างภายในใจให้แก่ผู้ไปร่วมงาน จนทุกคนกล่าวเป็นเสียง เดียวกันว่า "สุขขะกราเดเฮ" มีความสุขมากที่ได้เห็นสิ่งที่สูญหายไปนับ ๒,๕๐๐ ปี กลับคืนมาอีกครั้ง

 

 

วิสาขบูชา

ประเทศสิงคโปร์

          สาธุชนพร้อมใจกันจัดงานวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ย่านใจกลางชุมชนบูกิตบาตก โดยเนรมิตพื้นที่ภายใน เต็นท์ยักษ์ให้เป็นเหมือนแดนจำลองเหตุการณ์ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ สาธุชนได้เข้าไปสั่งสมบุญใหญ่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูอานันทกิจจานุกูล รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายฮาลิมา ยาขอบ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม ยุวชน และกีฬา นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส อัครราชทูตที่ปรึกษา รวมทั้งบาทหลวงไมเคิล เดอ ครูซ หัวหน้าคณะบาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิก ไปเป็นเกียรติในพิธีสำคัญครั้งนี้ โดยตลอดทั้ง ๓ วัน มีผู้คนหลากเชื้อชาติและความเชื่อให้ความสนใจ ไปร่วมงานอย่างเนืองแน่น

 


 

วิสาขบูชา

ประเทศมองโกเลีย

          พิธีจุดวิสาขประทีปเป็นพุทธบูชา ในประเทศมองโกเลียจัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ ๕ โดยมีกลุ่มผู้นำบุญชาวมองโกเลียและเยาวชน IBS of Mongolia มาเป็นกำลังสำคัญในการเตรียมงาน ซึ่งงานนี้จัดขึ้น พร้อมกันกับวัดพระธรรมกายที่เมืองไทย โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธร ดร.บัณฑิต วรปฺโ ผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ ไปเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญหลายท่าน อาทิ ท่านทูตอินเดียและภริยา มาดามชาลอน ภริยาท่านทูตแคนาดา และเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศของมองโกเลีย ซึ่งภาพ การจุดวิสาขประทีปทั้งโคมลาน และโคมลอยได้รับความสนใจจากชาวมองโกเลียที่เข้าไปร่วมงานจน เต็มสนาม และต่างปรารถนาที่จะเข้าร่วมสั่งสมบุญเช่นนี้ทุกปี จนกล่าวได้ว่า พิธีจุดวิสาขประทีปเป็นพุทธบูชาได้รับการฟื้นฟู จนกลายเป็นประเพณีสำคัญ ของมองโกเลียแล้ว

          ดังนั้น ในวันวิสาขบูชาปีนี้ ไม่ว่าแดดจะออกหรือฝนจะตก กิจกรรมพลังอัศจรรย์แห่งศรัทธาทั้งใน ประเทศไทยและต่างประเทศ ก็ยังดำเนินไปจนสำเร็จ เป็นความปลาบปลื้มปีติตลอดไป นอกจากนี้ ภาพแห่งความปีติประทับใจที่เกิดขึ้น ยังทำให้มหาชน ทั้งหลายได้น้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ และพร้อมที่จะน้อมเอาแสงธรรมนำชีวิต ดุจน้อมแสงแห่งดวงจันทร์ที่แจ่มจรัสบนผืนฟ้า เบื้องบนมาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตไปสู่ทิศที่ดีงาม ด้วยการร่วมใจกันทำความดี รักษาศีล เจริญภาวนา และหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเป็น แบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง ให้มุ่งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะ มุ่งจรรโลงและ สืบต่ออายุพระศาสนาให้ยืนยาวนานตลอดไป

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 117 กรกฎาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร