วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ก้าวสู่ปีที่ ๘ แห่งการหยัดสู้

บทความพิเศษ

เรื่อง : บทบรรณาธิการ

 

 

ก้าวสู่ปีที่ ๘ แห่งการหยัดสู้

เคียงข้างพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

ปฐมเริ่มพิธีถวายสังฆทานจาก ๒๓๘ วัด
สู่ ๒๘๖ วัด ในปัจจุบัน

          เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี จากนั้น เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจนเป็นเหตุให้พระภิกษุสงฆ์ ได้รับอันตรายและมีความยากลำบากในการประกอบ กิจของสงฆ์ จนบางวัดต้องประกาศงดออกบิณฑบาต ซึ่งส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่เป็นอย่างมาก "โครงการช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๓๘ วัด ใน ๓ จังหวัดภาคใต้" จึงได้เกิดขึ้นโดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย

          ปฐมเริ่มพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๓๘ วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ จัดขึ้นเมื่อ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ วัดมุจลินทวาปี วิหาร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ วัดทองดีประชาราม จังหวัดนราธิวาส โดยพระเทพญาณมหามุนีได้ มอบหมายให้พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะพระภิกษุ จากชมรมพระกัลยาณมิตรทั่วประเทศนำปัจจัยไทยธรรมไปมอบแด่คณะสงฆ์ใน ๓ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ต่อมาในการจัดงานครั้งที่ ๕ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ จังหวัดปัตตานี ได้เพิ่มจำนวนวัดที่เข้าร่วมโครงการอีก ๒๘ วัด รวมเป็น ๒๖๖ วัด และเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน ณ โรงแรมมารีน่าสายธาร อำเภอสุไหงโกลก จังหวัด นราธิวาส มีวัดเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก ๒๐ วัด รวมเป็น ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ จนกระทั่ง ถึงปัจจุบัน

 

 

ก้าวสู่ปีที่ ๘ เคียงข้างพุทธบุตร
๒๘๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้

          ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ก็จะก้าวสู่ปีที่ ๘ แห่งการเคียงข้างพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัด ภาคใต้ จากการเริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ส่งมอบความ ช่วยเหลือทั้งปัจจัยไทยธรรม เครื่องอุปโภคบริโภค ทุก ๆ เดือนไม่เคยขาดเลย และจะส่งมอบความช่วยเหลือนี้ไปจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ

          โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้กล่าวว่า "ในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็จะต้องรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ ในเมื่อพุทธบุตรหยัดสู้อยู่ที่ตรงนั้น เราต้องอยู่เคียงข้างท่าน และแทนที่จะออกจากพื้นที่ ควรที่จะชวนหมู่ญาติที่อยู่นอกพื้นที่ให้ กลับเข้าไปอยู่พื้นที่ตรงนั้นถึงจะถูกหลักวิชา เพราะในอดีตพี่น้องผองไทยแม้จะต่างความเชื่อ ต่างวัฒนธรรม ก็อยู่ร่วมกันมาได้อย่างสันติสุข เพิ่งไม่นานมานี้เองที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ที่ผ่านมาชาวพุทธได้ให้โอกาสเพื่อนต่างศาสนิกที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือความเชื่อใด ๆ ให้ได้รับ ความอุ่นใจและได้รับความสะดวกสบายในการนับถือ ความเชื่อและศาสนาของตน เพื่อเดินทางไปสู่สันติสุข เพื่อทำความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ตามความเชื่อของตนเอง ชาวพุทธได้ให้โอกาสอย่างนี้มาตลอด ลองศึกษาดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ได้ ชาวไทยพุทธอยู่บนผืนแผ่นดินนี้มานาน เพราะพระพุทธศาสนาเกิดก่อนความเชื่อใด ๆ มานานทีเดียว

          "ลำพังเพียงหมู่คณะวัดพระธรรมกายคงทำได้ แค่ระดับหนึ่ง เดือนหนึ่งเราทำได้เพียงครั้งเดียว แต่จริง ๆ แล้วอยากทำทุกวัน เพราะทราบดีว่าพุทธบุตรทุกรูปต้องขบฉันทุกวัน แล้วก็มีความจำเป็น หลาย ๆ อย่างในการที่ต้องอยู่ตรงนั้น เพราะฉะนั้น ที่เราทำเป็นการทำเพื่อแสวงบุญ ทำด้วยความรักพระพุทธศาสนา และเทิดทูนพุทธบุตรที่ปกปักรักษา พระพุทธศาสนาโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน..."

 

 

มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้

          ต่อมาเมื่อคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้มีดำริจัดตั้งกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คุณครูผู้หยัดสู้รักษาผืนแผ่นดิน โดยจัดให้มีพิธีมอบ กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และจัดต่อเนื่องทุกเดือน จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ ๕๓ (มิ.ย.๕๕)

 

 

บรรเทาความเดือดร้อน ๔ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

         นอกจากนี้ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการ ตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ไปมอบแด่พระสงฆ์ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ เป็นจำนวน ๓๐๒ คันรถสิบล้อ น้ำหนักสิ่งของ ช่วยเหลือคันละ ๑๒ ตัน คิดเป็นน้ำหนักรวมข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปช่วยภาคใต้ ๓,๖๒๔ ตัน การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ยกเว้นช่วงน้ำท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่นำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๓๐ จังหวัด จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ชุด

 

 

          นอกจากนี้ อาหารตักบาตรบางส่วนจากโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ยังนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 117 กรกฎาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร