วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ คำว่า "ให้" คือจุดเริ่มต้นของการพึ่งพากัน

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

เรื่อง : อุบลเขียว

 

คำว่า "ให้"

คือจุดเริ่มต้นของการพึ่งพากัน
________________________

 

          ก้อนเมฆดำทะมึนบนฟากฟ้าต่างกลั่นตัวเป็นหยาดน้ำฝนโปรยปรายลงสู่ผืนดิน แล้วไหลรวมกันเป็นแม่น้ำลำคลอง ทอดยาวลงสู่ท้องมหาสมุทร เป็นดังเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้ดำเนินไปอย่างผาสุก จะเห็นได้ว่า ทุกสิ่งในธรรมชาติต่างผลัดกันเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเรื่อยมา ดุจดังกงล้อที่หมุน วนสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น

          เมื่อหันกลับมาพิจารณาสังคมมนุษย์ ทุกคนที่เกิดมาล้วนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อันเกิดจากจุดเริ่มต้น คือ คำว่า "ให้" ด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งในประเทศไทยของเรา ชาวพุทธมีประเพณีการทำบุญให้ทาน ซึ่งเป็น พื้นฐานก้าวแรกของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกระดับชั้น ด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทุกยามเช้านั่นเอง ซึ่งโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ ชาวพุทธให้ขยายวงกว้างอย่างไร้ขีดจำกัด

 

 

ตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป
จังหวัดอุตรดิตถ์

          เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อฉลอง พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

        โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพปริยัติวิธาน เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

ตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป

จังหวัดอุบลราชธานี

        เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ถนนรอบสนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

       โดยได้รับความเมตตาจากพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต)  พร้อมด้วยพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (มหานิกาย) เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายชยพล พงษ์สีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน การตักบาตรครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมประเพณีการตักบาตรให้กลับมารุ่งเรืองดังเดิม

 

 

ตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป

จังหวัดนครศรีธรรมราช

        เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป ที่ถนนราชดำเนิน หน้าวัด พระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

         โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้ ในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้น เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

 

 

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป

จังหวัดเชียงใหม่

        เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ณ ถนนเชียงใหม่ฮอด หน้าที่ว่าการ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานบุญตักบาตรพระครั้งนี้ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของอำเภอสันป่าตอง

 

 

        โดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมาภิรม เจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานสงฆ์ โดยมีพระภิกษุใน ๗ อำเภอ อาทิ อำเภอสันป่าตอง แม่วาง หางดง จอมทอง ฯลฯ ไปเป็นเนื้อนาบุญ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

ตักบาตรพระ ๒,๕๕๕ รูป

กรุงเทพมหานคร

        เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีตักบาตรพระ ๒,๕๕๕ รูป เนื่องในโอกาสพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ลานจัดเลี้ยงข้างสนามกีฬา

 

 

        โดยมีพระมหาสมบัติ สุรสมฺปตฺติ เจ้าอาวาสวัดปลูกศรัทธา เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานทุกคนได้ร่วมกันแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 117 กรกฎาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร