วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 102 เมษายน ปี2554

ฉบับที่ 102 เมษายน ปี2554
ความตระหนี่และความประมาทเป็นเหตุทำให้คนเราไม่ยอมทำทาน เมื่อไม่ให้ก็ไม่ได้บุญเพราะบุญเกิดจากการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา บุญนั่นเองเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต ......อ่านต่อ
การบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนที่พร้อมเพรียงกัน ณ วัดพระธรรมกาย คือภาพแห่งความปลาบปลื้มปีติ ภาคภูมิใจ ที่แผ่นดินไทยแห่งนี้ เป็นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รองรับสิ่งดีงามแห่งยุคสมัย อันแสดงถึง ความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนา ......อ่านต่อ
ลูกอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนที่รักทั้งหลาย วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติที่ลูกอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคน ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันเป็นครั้งที่ ๔ ณ บุญสถานลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้ ......อ่านต่อ
ในขณะที่ชาวโลกกำลังประหวั่นพรั่นพรึงกับข่าวลือร้าย ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๐๑๒ สอดคร้องกับวิกฤตการณ์ร้าย ๆ ที่เรียงคิวมาเขย่าขวัญเป็นระยะ แต่ก็ยังมีผู้มีบุญที่ได้ล่วงรู้ถึงรหัสลับที่จะช่วยระงับภัยร้ายดังกล่าว รหัสลับที่ว่า คือ ......อ่านต่อ
“ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้” ถ้อยคำคลาสสิกนี้ทุกคนคงเคยได้ยิน คนบางคนอาจเคยใช้เพื่อกระตุ้นเตือนตัวเองและเป็นกำลังใจในยามที่ท้อแท้ให้ลุกขึ้นสู้กับชีวิต ..บางคนเพื่อแลกกับอนาคตที่สวยหรูจึงสู้สุดพลัง ......อ่านต่อ
คนเรามักจะมีอะไรไม่คาดฝันเสมอ และก็ยากที่จะตอบได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร แต่สำหรับสาวเจ้าของไร่คนนี้ เธอกลับรู้ถึงคำตอบที่มาช่วยพลิกชีวิตเธอได้อย่างง่ายดาย สิ่งที่เธอทำ เป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่คงต้องรีบหน่อย เพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะทำสิ่งนั้น ......อ่านต่อ
นับแต่โบราณมา มนุษย์เฝ้าศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ เพราะรู้สึกว่าธรรมชาตินั้นช่างกว้างขวาง ยิ่งใหญ่เหลือคณา จนไม่อาจต้านทานได้ มนุษย์บางกลุ่มบางพวกยกให้ธรรมชาติเป็นเทพเจ้าของสรรพสิ่ง เช่น พระพิรุณ สุริยเทพ อัคนีเทพ เป็นต้น ......อ่านต่อ
การที่วัดใดวัดหนึ่งจะเจริญหรือรกร้างว่างเปล่าจากสงฆ์ การที่พระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองหรือตกต่ำ ย่อมขึ้นอยู่กับการที่วัดนั้นได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะการเป็น "ผู้ให้ความเจริญด้านจิตใจด้วยโลกุตรธรรมแก่สังคม" ......อ่านต่อ
การลงโทษคนตามกฎหมายเป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมือง ต้องทำความเข้าใจอีกนิดหนึ่งว่ากฎหมายก็ยังมีกฎหมายแม่ และกฎหมายลูก กฎหมายลูกก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายแม่ ......อ่านต่อ
วันนี้เรามาศึกษากันเรื่อง 4 Self เพื่อการพัฒนาตนเอง ปัจจุบันมีหลักในการพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นมากมาย มีอยู่หลักหนึ่งที่น่าสนใจ เรียกว่า 4 Self คือ การรู้จักตนเองใน ๔ ด้าน ได้แก่ ......อ่านต่อ
ศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๒.๔๖ น. ตามเวลาเมืองไทย เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น และหลังจากนั้นเกิดคลื่นยักษ์สึนามิตามมา ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ