วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ทุกวัดทั่วไทย

ตักบาตรพระล้านรูป

เรื่อง : อุบลเขียว

 


 

         นับแต่โบราณมา มนุษย์เฝ้าศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ เพราะรู้สึกว่าธรรมชาตินั้นช่างกว้างขวาง ยิ่งใหญ่เหลือคณา จนไม่อาจต้านทานได้ มนุษย์บางกลุ่มบางพวกยกให้ธรรมชาติเป็นเทพเจ้าของสรรพสิ่ง เช่น พระพิรุณ สุริยเทพ อัคนีเทพ เป็นต้น และเชื่อว่าเทพเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตมนุษย์และโลก จึงพยายามอ้อนวอน ร้องขอให้สิ่งเหล่านั้นดลบันดาลให้ชีวิตดีขึ้น

          เหมือนเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ ผู้คนมากมายกำลังวิงวอนร้องขอเทพเจ้าไม่ให้ลงโทษ ก่อนเกิดเรื่องราวไม่คาดฝัน บรรยากาศของโลกดูสงบเงียบไปทั่ว เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ความเงียบสงัด ก่อนพายุฝนกระหน่ำมักเป็นความเงียบที่น่ากลัวเสมอ ในยามนี้ผู้ประสบภัยมากมายต่างไขว่คว้าแสวงหาที่พึ่ง ให้กับชีวิต

          แต่พวกเขาเหล่านั้นหารู้ไม่ว่า แท้จริงแล้วไม่มีใครสามารถกำหนดชะตาชีวิตใครได้ ไม่ว่าจะเป็นฟ้าบันดาล หรือพรหมลิขิต นอกจากตัวเราจะเป็นผู้กำหนดเอง โดยมีกรรมหรือการกระทำดีและชั่ว เป็นสิ่งกำหนดทิศทาง ชีวิตมนุษย์และโลกอย่างแท้จริง

          ถ้าเราอยากให้โลกใบนี้สงบสุข ร่มเย็น อยากให้ชีวิตเราไม่ต้องประสบกับเรื่องร้าย ๆ พบแต่ความสุขความสำเร็จอยู่เสมอ เราต้องละบาปอกุศล ตั้งใจทำความดีเสียตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปด้วยความ ประมาท หมั่นหาเวลาให้กับตัวเองในการสั่งสมบุญทุกบุญอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ที่สร้างกระแสบุญหลั่งไหลอยู่ในขณะนี้ ที่เปิดโอกาสให้ชาวพุทธทุกคนมาร่วมกันสร้าง มหากุศลครั้งประวัติศาสตร์

 
            เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธี ตักบาตรพระ ๒,๗๗๗ รูป ณ ลานพญานาค หน้าเมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมดิลก กรรมการ มหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาส วัดสามพระยา เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรพระและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นการรวมพลังของนักศึกษาเป็นหนึ่งเดียวในการส่งกำลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ คุณครู ชาวไทยพุทธในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ประสบกับภัยคุกคามตลอดต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๗ ปี ตามโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยการดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และเป็นการทำบุญเนื่องในโอกาสครบ ๗๗ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย

 
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ณ วัดหุบผาสวรรค์ อำเภอ ปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยได้รับความเมตตา จากพระครูสุภัทรญาณนิวิฐ เจ้าคณะอำเภอปากท่อ พร้อมด้วยพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีตผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีตักบาตร พร้อมกับทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างอุโบสถและศาลาการเปรียญ วัดหุบผาสวรรค์ ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชน ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง และนับเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ที่สำคัญยังเป็นการส่งกำลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ชาวไทยพุทธ ทหาร ตำรวจ และคุณครูในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ โดยการดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ตามโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย

     

      

          

          

          เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธี ตักบาตรพระ ๒,๐๐๐ รูป ณ สวนศรีเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้รับความเมตตาจากพระราช-สิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งนี้ ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตร บางส่วนนำไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ พร้อมทั้งชาวไทยพุทธ ทหาร ตำรวจ คุณครู นักเรียน ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมาเป็นเวลายาวนานกว่า ๗ ปีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อาหารบางส่วนยังนำไปช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยเหล่านั้นด้วย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -