วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พีธีจุดธัมมจาริณีประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

ทบทวนบุญ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 
 

        ลูกอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนที่รักทั้งหลาย วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติที่ลูกอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคน ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันเป็นครั้งที่ ๔ ณ บุญสถานลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้ เพื่อทำพิธีรับผ้าสไบแก้วอันทรงคุณค่า พร้อมทั้งได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ แล้วก็จะได้ ร่วมกันจุดธัมมจาริณีประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยความเคารพเลื่อมใส พร้อมด้วยดวงใจที่สุกใส สว่าง

          การที่ลูกหญิงได้ตัดสินใจมาบวชในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง เพราะ การได้โอกาสบำเพ็ญเนกขัมมบารมีนี้ เป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่าการได้สมบัติจักรพรรดิเสียอีก ๑ สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ ได้ประพฤติพรหมจรรย์ และใช้ชีวิตอย่าง มีคุณค่า สูงส่ง ดีงาม อุดมไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ เช่นเดียวกับท่านผู้รู้ ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย ที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสาร และทุกกิจกรรมบุญที่ลูกได้มีส่วนร่วมกันทำ ล้วนเป็นทางมาแห่งบุญบารมีของเราทั้งสิ้น เราได้เติมบุญ เติมบารมี เติมความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ให้กับตัวของเราเองทุกวัน สิ่งนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเรา

 
      ดังนั้น ให้ลูกทุกคนมีความปลื้มปีติและภาคภูมิใจที่ได้สร้างความดีกันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ทั้งทำทาน รักษาศีล ๘ สวดมนต์ ฟังธรรม และก็ปฏิบัติธรรมทุกวันไม่เคยขาดซึ่งลูกหลาย ๆ ท่านก็ได้บรรลุผลของการปฏิบัติธรรม คือ ได้พบแสงสว่างภายใน พบดวงธรรม และองค์พระภายใน สมปรารถนาในการมาบวชช่วงสั้นกันในคราวนี้ คือ ได้บวช ๒ ชั้น บวชชั้นนอกบริสุทธิ์ด้วยศีล ๘ เป็นอาภรณ์ และได้ห่มครองผ้าสไบแก้วอันประเสริฐที่ทรงคุณค่า บวชภายใน คือ ได้เข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยภายในตัว สมกับเป็นมหาอุบาสิกาแก้ว ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย บวชอย่างนี้จะได้อานิสงส์มากสุดที่จะนับจะประมาณได้ หรืออย่างน้อย มาบวชในคราวนี้ ก็ได้มีประสบการณ์ภายใน ใจสงบ ตัวโล่ง โปร่ง เบาสบาย ได้รับความสุขจากสมาธิ ซึ่งความสุขนี้จะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ และนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตต่อไป

          ในวันนี้ เราได้มาร่วมกันทำความอัศจรรย์ให้บังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่ง นับเป็นวันแห่ง ประวัติศาสตร์ชีวิตของการสร้างบารมีที่งดงามที่สุดวันหนึ่ง ในชีวิตของลูกอุบาสิกาแก้วทุก ๆ คน และเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ายิ่ง ที่ลูกหญิงทุกคนจะได้มาหลอมรวมใจให้เป็นดวงเดียวกัน ในการที่จะช่วยกันปกป้องฟื้นฟูและกอบกู้พระพุทธศาสนา

          โดยเฉพาะในยามนี้ พระพุทธศาสนากำลังถูกภัยคุกคามรอบด้าน และกำลังต้องการผู้ เสียสละ ที่อุทิศตนทำหน้าที่ทหารหญิงจักรพรรดิด้วยหัวใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง และอาจหาญร่าเริงเบิกบาน ในการทำหน้าที่ของยอดนักสร้างบารมี ที่จะใช้ทุกอณุวินาทีให้เป็นประโยชน์ต่อการ สร้างบารมีอย่างแท้จริง ซึ่งลูกทหารหญิงจักรพรรดิทั้งหลาย จะต้องไปเป็นกำลังหลักในการทำหน้าที่ ของผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร เชิญชวนชายแมน แมน ผู้มีบุญ ให้มาบวชในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ที่จะถึงนี้ ซึ่งก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ ๑ อาทิตย์เท่านั้น สำหรับ การที่จะไปทำหน้าที่ตรงนี้ ดังนั้นลูกหญิงทุกคนจะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจ เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการ ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ ให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ ขอให้ลูกทหารหญิงจักรพรรดิทุกคน จงไปทำภารกิจนี้ ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์

 
          สำหรับในค่ำคืนนี้ เราจะได้ร่วมกันจุดธัมมจาริณีประทีป ประทีปแก้วของมหาอุบาสิกาแก้ว น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ เพื่อเป็นทางมาแห่งบุญกุศลและหนทางสวรรค์ของเรา ความสว่างไสวที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นบุพนิมิตแห่งความรุ่งโรจน์โชตนาการในชีวิตของเราทุกคน และยังเป็นสัญญาณแห่งความเจริญรุ่งเรืองของธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะแผ่ขยายปกคลุมไปทั่วทุกแห่งหนบนผืนแผ่นดินไทยและโลกใบนี้

          อีกทั้งยังเป็นบุญใหญ่ ที่จะทำให้เราได้รับอานิสงส์ใหญ่ คือ จะทำให้เป็นผู้ที่มีดวงตาสดใส สวยงาม พร้อมทั้งมีรัศมีกายสว่างไสว เราจะไม่เป็นโรคเกี่ยวกับดวงตา อีกทั้งจะสมบูรณ์พร้อมทั้งมังสจักษุ ทิพยจักษุ ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ และธรรมจักษุ และจะมีดวงตาเห็นธรรม ได้รู้ทั่วถึงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          ดังนั้น ก่อนที่เราจะพร้อมใจกันจุดธัมมจาริณีประทีป เราจะต้องจุดความสว่างไสวให้เกิดขึ้น ในใจของเราก่อน และเมื่อใจของเราสว่างดีแล้ว เราจะได้พร้อมใจกันจุดธัมมจาริณีประทีปถวายเป็น พุทธบูชากันต่อไป

          เมื่อเราประกอบพิธีจุดธัมมจาริณีประทีปถวายเป็นพุทธบูชาจนสว่างไสวทั่วลานธรรมแล้ว ให้ลูกทุกคนน้อมนำแสงสว่างนี้ไว้ที่กลางกาย ให้น้อมเป็นบุญเป็นกุศลให้สว่างไสว ชีวิตของเราก็จะได้สว่างไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -