วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 108 ตุลาคม ปี2554

ฉบับที่ 108 ตุลาคม ปี2554
ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้นำบริวารไปค้าขายที่กรุงราชคฤห์ ตกเย็น ก็ไปถึงบ้านของราชคหเศรษฐีซึ่งเป็นสหายกัน ......อ่านต่อ
นับเป็นความโชคดีอย่างยิ่ง ที่แม้พระพุทธองค์ จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วหลายพันปี แต่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ค้นพบการปฏิบัติเพื่อ การเข้าถึงพระธรรมกาย ......อ่านต่อ
วันนี้ เป็นวันครูวิชชาธรรมกาย ที่เราจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาครู คือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และจะได้ร่วมกันปิดแผ่นทององค์หลวงปู่ทองคำที่จะนำไปประดิษฐาน ณ วัดสองพี่น้อง ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ......อ่านต่อ
สิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะนำติดตัวไปได้มีอยู่ ๓ อย่างเท่านั้น อย่างแรก คือ "บุญ"Ž กุศลกรรมที่ตนได้กระทำไว้ดีแล้วด้วยการประกอบบุญกิริยาวัตถุต่าง ๆ รวมถึงการละชั่วด้วยกาย วาจา ใจ ......อ่านต่อ
สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ขยายวงกว้างไปแล้วเกือบค่อนประเทศจนเข้าขั้นวิกฤต โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคใต้ ที่ประสบอุทกภัยและดินถล่มอย่างต่อเนื่อง ......อ่านต่อ
ดังเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้หันเหสู่สิ่งที่ไม่ใช่สาระมาสู่ความมีสาระ จากสิ่งที่ไม่ใช่แก่น สารมาสู่ความมีแก่นสาร ของพระภิกษุธรรมทายาท ทั้งหลายเหล่าน ......อ่านต่อ
หากเริ่มต้นด้วยการ "ให้Ž" ตั้งแต่วันนี้ เราย่อมสามารถพัฒนาชีวิตของเราให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดแห่งชีวิตได้ และสามารถเป็นผู้ยืนยันด้วยตัวเองว่า ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นของดีจริง ......อ่านต่อ
ความสม่ำเสมอเป็นหัวใจของความสำเร็จทั้งปวง ยกตัวอย่าง ผู้ป่วย แม้จะได้หมอดี ยาดี แต่ไม่ทานยาให้ต่อเนื่องก็ยากจะหายขาดได้ ในทางพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ หมอดี การเจริญสมาธิ คือ ยาวิเศษ ......อ่านต่อ
เมื่อครั้งพุทธกาล หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงมีเวลาสั่งสอนธรรมะแก่มหาชน ๔๕ ปี ในช่วงแรก ๆ ที่ยังมีพระภิกษุไม่มากและยังไม่มีวัด ......อ่านต่อ
คำว่า แรง หรือ Force มีความหมายที่พอจะอธิบายอย่างง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สิ่งที่ไปกระทำต่อวัตถุ แล้วทำให้วัตถุนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ เปลี่ยนขนาดหรือรูปร่าง ......อ่านต่อ
ความยากในการเกิดเป็นมนุษย์นั้น พระพุทธองค์ทรงอุปมาว่า ในท้องมหาสมุทร อันกว้างใหญ่ไพศาล มีเต่าตาบอดตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในทะเลลึก ทุกๆ หนึ่งร้อยปี เต่าตาบอด ......อ่านต่อ
การนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพ กราบเรียนถามว่า ในฐานะของผู้เป็นพ่อ มีบทบาทหน้าที่ในการเลี้ยงลุกให้เป็นคนดีได้อย่างไร ......อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สดจนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ คือ ผู้ที่ ค้นพบวิชชาธรรมกายกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนหน้านี้ หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว หลักธรรมปฏิบัติก็ยังคงอยู่มาอีกระยะหนึ่ง ......อ่านต่อ
จากการศึกษาเรื่องราวกฎแห่งกรรมผ่านเคสสตัดดี้ทางช่อง DMC เมื่อคำถามที่เจ้าของเคสถามมาถูกตอบครบหมดทุกข้อแล้ว ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ