หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
ฉบับที่ ๑๗ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗


..........................................................................................................................................


ความสมบูรณ์พร้อมเพื่อการสร้างบารมี
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

       เราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างกันให้เต็มที่เต็มกำลัง อย่าไปขยักขย่อน เพราะชีวิตมนุษย์สั้นนัก ไม่ช้าเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกนี้ไปแล้ว...

..........................................................................................................................................


โอวาทปาฏิโมกข์
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ
(หลวงพ่อทัตตชีโว)

         วันนี้ หลวงพ่อตั้งใจที่จะมาเทศน์เรื่องโอวาทปาฏิโมกข์ให้กับพวกเรา ซึ่งโอวาทนี้เป็นเรื่องใหญ่ว่าด้วยหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา...

..........................................................................................................................................


วิธีคิดของผู้มีบารมีแก่กล้าเช่นคุณยายอาจารย์
โดย : พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ
       การที่จะบรรยายคุณธรรมของคุณยายอาจารย์ต่อนี้ไป ต้องการที่จะชี้ให้พวกเราได้เห็นว่าบุคคลผู้มีบารมีแก่กล้า ความคิด คำพูด การกระทำย่อมไม่ธรรมดา...
..........................................................................................................................................


ธรรมทายาท INTENSIVE COURSE
สร้างคนดีภายใน ๓ เดือน
       ระยะเวลา ๓ เดือน คุณคิดว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง?
สร้างคนคนหนึ่งให้เป็นคนดี ที่สังคมต้องการได้ไหม?
คำตอบ คือ ได้... ถ้าคุณยังไม่แน่ใจ... ลองมาฟังเรื่องราวของพวกเขา...
..........................................................................................................................................


จุดเปลี่ยนชีวิต
"10 ข้อคิด เมื่อคุณต้องไปเอนเตอร์เทน !!"
โดย ธัน ธนวรรธ

        ประวัติการดื่มอย่างโชกโชนมากว่า ๒๐ ปี ตลอดจนความชำนาญในการผสมเครื่องดื่มอัลกอฮอล์เกือบทุกประเภท โดยเรียนรู้จากตำรามิกเซอร์ระดับสากล...

..........................................................................................................................................


อานิสงส์สร้างพระสามแสนปลื้ม
ลืมไม่ลง คงไม่ลืม ปลื้มทุกชาต

         หลายคนปลื้ม เมื่อได้มองเห็นภาพในอดีตที่ตนรับปริญญาบัตร... หลายคนปลื้มเมื่อเห็นโล่รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาวางเรียงรายอยู่ในตู้... ฯลฯ แต่ครั้นอยู่บนเตียงคนป่วย...

..........................................................................................................................................


ความสำคัญของการสร้างพระสามแสนปลื้ม
จากนานาทรรศนะ

         โปรเจคนี้เป็นโปรเจคแรก เป็นโปรเจคเดียวที่หลวงพ่อท่านเมตตาให้พวกเรา ได้สร้างองค์พระถึงสามแสนองค์...

..........................................................................................................................................


อานุภาพแห่งบุญ
"ตัดสินใจรวย"
โดย ปราณี ชัยผดุง

         ...หากวันนั้น เธอยอมให้ความตระหนี่ มีอิทธิพลเหนือชีวิต...!
โซ่ตรวนแห่งความจน... คงผูกมัดชีวิตเธอและครอบครัวไปอีกหลายภพชาติ...

..........................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง (ปีปัจจุบัน)=> | ม.ค. | ก.พ. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |

 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org