ทำบุญตามกาล

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2558

 

ที่นี่...มีคำตอบ ตอน  ทำบุญตามกาล

 

คำถาม : ผมเดินทางไปหลายประเทศกว่า 60 ครั้ง โดยเริ่มจากไม่มีเงินเลย แต่น่าแปลกมาก ก่อนเดินทางทีไร จะมีคนนำเงินมาช่วยเหลือทุกครั้ง เป็นเพราะบุพกรรมใดครับ

คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ : ก่อนเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้ง จะมีคนนำเงินมาให้ใช้เป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปต่างประเทศ
   
.....เพราะในอดีตได้เคยมีบุญสงเคราะห์ญาติ ที่มาขอความช่วยเหลือในคราวจำเป็นต่างๆ ก็จะให้ความช่วยเหลือทุกครั้งไป กับบุญที่ทำตามกาล เช่นเวลาหน้าผลไม้ หน้าข้าว ก็จะนำผลไม้และข้าวที่ออกใหม่ ไปทำบุญถวายพระภิกษุสามเณรก่อน และทำบุญทอดกฐินตามกาลทานตามประเพณี มารวมส่งผล

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

 

 Total Execution Time: 0.0014915664990743 Mins