ถ้าจะเป็นเศรษฐี

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2558

 

ถ้าจะเป็นเศรษฐี

 

ถ้าจะเป็นเศรษฐี ไม่ว่าชาตินี้ ชาติไหน

 

๑.ต้องมีความเพียร มีความทุ่มเท ที่จะทำงานนั้นอย่างจริงจัง
๒.ต้องมีบุญเก่าติดตัวไปด้วย มีเสบียงติดตัวไปด้วย

 

จะทำอย่างไร ในเมื่อชาตินี้เรารวยแล้ว และจะไปรวยชาติหน้าต่อ ก็แสดงว่าเรามี ๒ อย่างแล้ว ก็คือ

 

๑. มีนิสัยขยัน จึงมาทุ่มเททำงาน
๒.มีบุญเก่าเมื่อชาติที่แล้วก่อนเกิดติดตัวมาถึงชาตินี้ แต่เราไม่รู้ว่าบุญเก่าหมดหรือยัง

 

.....พวกที่ตอนนี้ก็จนอยู่ รู้แล้วชาติที่แล้วบุญไม่ค่อยสร้าง บุญเก่าจึงไม่มีติดตัว พอรู้อย่างนี้ก็ใช้หลักการเดียวกัน ไม่ว่าชาตินี้จะรวยหรือไม่รวย นับแต่วันนี้เป็นต้นไป เริ่มสร้างบุญใหม่ก็แล้วกัน เพื่อว่าบุญใหม่ชาตินี้ จะได้เป็นบุญเก่าของเราชาติหน้า 

 

วิธีสร้างบุญตั้งแต่ชาตินี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักไว้ ๔ ข้อ ด้วยกัน คือ


๑.ศึกษากฎแห่งกรรมให้เชี่ยวชาญ
๒. ตั้งใจรักษาศีล
๓. ตั้งใจทำทาน
๔. นั่งภาวนาให้ใจใสๆ เป็นแก้ว เป็นเพชร

 

.....รวยด้วยอริยทรัพย์ ตั้งแต่ชาตินี้ติดตัวไป ชาติต่อไปทั้งอริยทรัพย์ ทั้งโลกียทรัพย์เป็นของเราแน่นอน

(พระราชภาวนาจารย์)

 

 Total Execution Time: 0.0010365962982178 Mins