บ้านเช่า

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2558

 

บ้านเช่า

 

ที่นี่...มีคำตอบ

ตอน  บ้านเช่า

คำถาม : คุณพ่อกับคุณแม่ เมื่อเริ่มต้นใช้ชีวิตร่วมกัน พ่อพาแม่ไปเช่าบ้านอยู่ จนมีลูกด้วยกัน ๑๐ คน ก็ยังต้องเช่าบ้านอยู่ และเปลี่ยนที่เช่าไปเรื่อยๆ เหตุใดตลอดชีวิตของท่านทั้งสอง จึงไม่มีอะไร ที่เป็นสมบัติของตัวเองเลย ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ดิน
.....ต้องอาศัยเช่าเขาอยู่ตลอด พอลูกโตก็ได้มาอาศัย อยู่กับลูกๆ และบุญใดทำให้ทั้งพ่อและแม่มีลูกที่ดี มีความกตัญญูรักและดูแลปรนนิบัติพ่อแม่เป็นอย่างดี

 

คำตอบ คุณครูไม่ใหญ่ : พ่อแม่ของลูกไม่มีสมบัติเป็นของตัวเองเลย ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ดิน ต้องเช่าเขาอยู่ เพราะความตระหนี่ในอดีต ไม่เคยทำบุญด้านที่ดิน และถาวรวัตถุเลย 

.....พ่อแม่มีลูกที่ดี มีความกตัญญูกตเวที รักและปรนนิบัติพ่อแม่เป็นอย่างดี เพราะ บุญที่ท่านทั้งสอง เคยเลี้ยงดูบิดามารดาในอดีตมาส่งผล ดูแลพระอรหันต์ที่บ้านให้ดีเถิด เดี๋ยวจะมีคนมาดูแลเรา แม้อยู่ในป่า ก็จะมีคนไปดูแล อยู่บนยอดเขา กลางทะเล ก็จะมีคนมาดูแล ด้วยอานุภาพแห่งบุญ ที่เราได้ดูแลบิดามารดา

วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 

 Total Execution Time: 0.00097655057907104 Mins