ยิ่งให้..ยิ่งมี

วันที่ 24 พย. พ.ศ.2558

ยิ่งให้..ยิ่งมี

              ทาน การให้นี่เป็นนโยบายของบัณฑิตทั้งหลาย  แต่ไหนแต่ไรมา คนมีปัญญาแล้วก็ต้องให้ทาน  ถ้าคนโง่แล้ว  เห็นว่าสิ้นไปหมดไปถ้าว่าคนมีปัญญาแล้ว  เห็นว่ายิ่งให้ยิ่งมียกใหญ่  ทางไหนจะผิดจะถูกกันน่ะ   การให้ ลองดูสิ แต่ว่าเป็นเหมือนกันเสมอหรือการให้นี่ว่าเป็นประโยชน์จริงๆ ให้ทุกคน

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี

 Total Execution Time: 0.0045002182324727 Mins