อาจารย์

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2548

 

 

อาจารย์ หมายถึงผู้สั่งสอนวิชาความรู้มาจากคำวัดว่า อาจริยะ

 

              อาจารย์ ในคำวัดหมายถึงผู้อบรมสั่งสอนแนะนำ ให้การศึกษาเรื่องอาจาระคือความประพฤติที่ดีงาม จรรยามารยาท ตลอดถึงดูแลเรื่องสุขทุกข์และความเป็นอยู่ มีหน้าที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงใกล้เคียงกับหน้าที่พระอุปัชฌาย์ซึ่งเปรียบเหมือนบิดา เพราะฉะนั้นจึงมีธรรมเนียมที่ศิษย์จะพึงปฏิบัติตอบแทนที่เรียกว่า อาจริยวัตร

 

         อาจารย์ ในคำไทยใช้เรียกครูผู้สั่งสอนวิชาความรู้ให้หรือบุคคลผู้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่งด้วยความยกย่อง เช่นใช้ว่า

“ ปีนี้อาจารย์ท่านจะเกษียณอายุแล้ว”

“ ความรู้เรื่องเครื่องยนต์ของเขาอยู่ในระดับอาจารย์ทีเดียว”

“ ท่านเป็นเกจิ อาจารย์จึงมีลูกศิษย์มาก”

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010021328926086 Mins