อาสวกิเลส

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2548

 

 

อาสวกิเลส แปลว่า กิเลสที่หมักดองอยู่ในจิต

         

            อาสวกิเลส คือกิเลสที่หมักหมม นอนเนื่อง ทับถมอยู่ในจิต ซุบย้อนจิตให้เศร้าหมอง ให้ขุ่นมัว ให้ชุ่มอยู่เสมอ เรียกย่อว่า อาสวะ ก็ได้

อาสวกิเลส มี 4 อย่างคือ

  • กาม ได้แก่ความติดใจรักใคร่อยู่ในกามคุณ
  • ภพ ได้แก่ความติดอยู่ในภพ ความอยากเป็นโน่นเป็นนี่
  • ทิฏฐิ ได้แก่ความเห็นผิด ความหัวดื้อหัวรั้น
  • อวิชชา ได้แก่ความไม่รู้จริง ความลุ่มหลงมั่วเมา
 Total Execution Time: 0.0048455635706584 Mins