ขาวไม่บริสุทธิ์

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2548

 

นกยางขาว
  แต่กลิ้งกลอก
เปรียบคนสวย
  เล่ห์มากมี  
สวยกาย
กินปลา
ใจโฉด
ถึงสวย
แค่ภายนอก
น่าบัดสี
โหดสิ้นดี
ก็ป่วยการ ฯ
 Total Execution Time: 0.01409140030543 Mins