บัวขึ้นหิ้ง

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2549

เมธีชน
ก็ควรเชิด
เปรียบดอกบัว
ที่เกิดมา  
ถึงต้อยต่ำ
ยกย่องให้
บนโต๊ะหมู่
จากโคลนตม
เผ่ากำเนิด
ได้ยศฐาน์
หิ้งบูชา
พอสมกันฯ
 Total Execution Time: 0.00097974936167399 Mins