นาทีมีค่า

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2549

 

 

อย่าสนใจ
ดีไม่ดี
ใส่ใจแต่
ทุกโมงยาม  
คำคน
ของเขา
งานเรา
ผ่านไป

บ่นเสียดสี
อย่าเร้าถาม
เฝ้าติดตาม
ต้องได้งานฯ

 Total Execution Time: 0.0066270351409912 Mins