บ้านกาย

วันที่ 09 พค. พ.ศ.2547

บ้านหลังงาม
ไม่ช้าจัก
เปรียบร่างกาย
ไม่ช้าคง 

ใช้งาน
พังกระจุย
เสียงจ้า
เสื่อมทรุด
มานานนัก
เป็นผุยผง
หยุดไม่ลง
แหลกลาญไปฯ
 Total Execution Time: 0.00097816785176595 Mins