ฤทธิ์ไม้เรียว

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2547

 

 

เด็กทำผิด
แล้วคอยเฝ้า
แทนข่มขู่
ทำตัวคล้าย

 
ลองให้
    แนะนำ
     วนเวียน
   ไม่ได้
อภัยเขา
ย้ำวิธี
ดุเฆี่ยนตี
คนชิงชังฯ