คนยาขม

วันที่ 11 พค. พ.ศ.2547

 

 

 คำคนชื่น

 ท้วงทัก

 มักบาดหู

 แม้ฟังดู

 ตรงไป

 ไม่อ่อนหวาน

 แต่จักมี

 คุณค่า

 ไปช้านาน

 เฉกเช่นทาน

 ยาขม 

 ข่มโรคภัยฯ

Total Execution Time: 0.0013495643933614 Mins