ถมบึง

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2549

แม้บึงน้ำ
ยังเต็มได้
แต่ใจอยาก
ไร้สุขสม
ลำราง
ด้วยหิน
ลึกกว่า
เพราะใจ
ลึกกว้างใหญ่
ดินทรายถม
หลายอารมณ์
ถมไม่เต็มฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร