ถมบึง

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2549

แม้บึงน้ำ
ยังเต็มได้
แต่ใจอยาก
ไร้สุขสม
ลำราง
ด้วยหิน
ลึกกว่า
เพราะใจ
ลึกกว้างใหญ่
ดินทรายถม
หลายอารมณ์
ถมไม่เต็มฯ
 Total Execution Time: 0.021388983726501 Mins