ไม้หลักปักเลน

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2548

 

เมื่อผู้ใหญ่

ไม่คิด

รับผิดชอบ

ไม่รอบคอบ

ใจหนัก

รักเหตุผล

ไม่ฟังหู

ไว้หู

รักเหตุผล

ก็ไม่พ้น

เป็นหลัก

ที่ปักเลน

 

    

 Total Execution Time: 0.0010137637456258 Mins