ภูเขาหิน

วันที่ 23 สค. พ.ศ.2548

คำนินทา

พาให้

เข้าใจผิด

ไยมัวคิด

สนใจ

ใฝ่ถือสา

อย่ากังวล

หวั่นลิ้น

คนนินทา

เหมือนภูผา

ไม่พรั่น

หวั่นแดดลมฯ

 Total Execution Time: 0.00099086364110311 Mins