ไม้หลักปักเลน

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2548

 

เป็นผู้ใหญ่

ไม่คิด

รับผิดชอบ

ไม่รอบคอบ

ใจหนัก

รักเหตุผล

ไม่ฟังหู

ไว้หู

ดูชอบกล

ก็ไม่พ้น

เป็นหลัก

ที่ปักเลนฯ