มีไว้ไร้ประโยชน์

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2548

 

มีหนังสือ

เก็บไว้

แต่ในตู้

มีความรู้

ไม่ใช้

ให้คนเห็น

มีเงินเก็บ

ซ่อนไว้

ใช้ไม่เป็น

ก็เหมือนเช่น

มีก้อนหิน

สิ้นค่าคุณฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010052800178528 Mins