ไก่บอกเวลา

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2547

 

เมื่อโอกาส
คนเช่นกัน
เหมาะกาลก่อน
จะพูดจา
ยามถึง
ดูไก่
ปราศรัย
ดูจังหวะ
ไก่จึงขัน
เอาไว้สอน
ไม่เสียการฯ
แต่ละตอน

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0071036299069722 Mins