ลิ้นกับฟัน

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2547

 

 

ลิ้นกับฟัน
ก็เป็นอย่าง
ต้องทำใจ
อยู่ด้วยกัน

 
 
ย่อมกระทบ
ธรรมดา
ร้ายบ้าง
อดกลั้น
 
 
ขบกันบ้าง
ไม่ว่าไหน
ช่างปะไร
ผ่อนสั้นยาวฯ