นินทากาเล

วันที่ 31 มค. พ.ศ.2547

 

อากาศหฤโหดร้าย                         คือกา

สัตว์สี่ตีนคือลา                                         โหดแท้

นักพรตมักโกรธา                                     หฤโหด

ร้ายกว่าร้ายนั้นแล้                                แต่ผู้นินทา

 Total Execution Time: 0.0056916991869609 Mins