มีบุญร่วมกัน

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2547

 

ปางก่อนเคยร่วมน้ำ                             ใจจิต

เคยยื่นทรัพย์ไปล่ปลิด                                        ปลดให้

เคยเป็นมิ่งเมียสนิท                              หลายชาติ มานา

ในชาตินี้จึ่งได้                                       เสพส้องครองกัน
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร