ทองแท้

วันที่ 14 มค. พ.ศ.2547

 

 

ทองเหลืองเปลื้องร้ายห่อน                       เห็นมี

ขัดเท่าขัดราคี                                                       เล่าไซร์

นพคุณหมดใสสี                                                   เสร็จโทษ

ถึงบ่แต่งตั้งไว้                                            แจ่มแจ้งไพบูลย์

 

 Total Execution Time: 0.0010353525479635 Mins