ซุงไม้ไม่ไร้ค่า

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2548

 

 

อันท่อนซุง
ลากมาทำ
ผู้ตกอับ
หากมีคน  
ลอยฟ่อง
ประโยชน์
พลาดท่า
เรียกใช้
ตามท้องน้ำ
ได้โสตถิ์ผล
ถึงคราจน
ก็ได้การฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0040740807851156 Mins