บัวขึ้นหิ้ง

วันที่ 15 ตค. พ.ศ.2547

 

 

 

 

เมธีชน
ก็ควรเชิด
เปรียบดอกบัว
ที่เกิดมา

 
 
ถึงต้อยต่ำ
ยกย่องให้
บนโต๊ะหมู่
จากโคลนตม
 
 
เผ่ากำเนิด
ได้ยศฐาน์
หิ้งบูชา
พอสมกันฯ
 Total Execution Time: 0.013049431641897 Mins