พัดให้ลม

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2547

 

 

ทั้งมือเท้า
จึงจะได้  
เหมือนพัดลม
อย่าได้เป็น      

 
 
และสมอง
สินทรัพย์
เคลื่อนไหว
คนทื่อ
 
 
ต้องเคลื่อนไหว
มาดับเข็ญ
ได้ลมเย็น
มือเท้าตายฯ
 Total Execution Time: 0.0011024514834086 Mins