ไม้คู่ยาก

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2548

 

มีไม้เท้า
ใช้ยัน
ยุดกันร่าง
คลำหาทาง
แกว่งกวัด
ไล่สัตว์หนี
ป้องกันตัว
ติดตน
ผลทวี
ดีกว่ามี
ลูกรั้น
อกตัญญู ฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร