ไฟร้อน

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2548

 

 

 

รู้ว่าไฟ
คนแสนงอน
อย่าตอแย
โกรธเต็มที่  
ก็อย่าต้อง
ชอบโกรธขึ้ง
อย่ายั่วเย้า
เหมือนได้เชื้อ
เป็นของร้อน
พึงหลีกหนี
ไม่เข้าที
จะเหลืองแรงฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010103821754456 Mins