แก่มะพร้าว

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2547

 

 

มะพร้าวแก่          แก่ดี            มีประโยชน์

รสเอมโอษฐ์        หวานมัน      อย่างขานไข

แก่วิชา               ยิ่งแก่           ยิ่งแน่ไป

ไม่มีใคร             งกเงิ่น         แก่เกินเรียนฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0092747171719869 Mins