เมืองดีต้องมีปราชญ์

วันที่ 10 มค. พ.ศ.2547

 

นารายณ์วายเว้นจาก                                อาภรณ์

 

อากาศขาดสุริยจร                                                    แจ่มหล้า

เมืองใดบ่มีวร                                                       นักปราชญ์

แม้ว่างามล้นฟ้า                                              ห่อนได้งามเลย

 

 

 Total Execution Time: 0.0018965323766073 Mins