ลวงตา

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2547

 

 

น้ำเคี้ยวยูงว่าเงี้ยว                  ยูงตาม

ทรายเหลือบหางยูงงาม                           ว่าหญ้า

ตาทรายยิ่งนิลวาน                             พรายเพริศ

ลิงว่าหวัวหวังหว้า                         ว่าดิ้นโดดตาม
 

 Total Execution Time: 0.0011691490809123 Mins