ปากกา - ปากคน

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2548

 

 

ปากของกา

เกริ่นกล่าว

ว่ายาวอยู่

วัดแล้วรู้

ชัดแน่

ยาวแค่ไหน

ถึงปากกา

จับวัด

ก็ชัดไป

ที่จนใจ

วัดยาก

คือปากคน ฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0013161500295003 Mins