แสงตะวัน

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2548

 

 

 

ร้อนไฟโกรธ

มีอะไร

เทียบได้ติด

ดวงอาทิตย์

ฤทธิ์แรง

แสงสะท้อน

เผาทุกสิ่ง

ลุกไหม้

เป็นไฟฟอน

ก็ไม้ร้อน

แรงโรจน์

เท่าโกรธเลยฯ

 Total Execution Time: 0.020481320222219 Mins