บิณฑบาตประกาศ ธรรม

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2559

 

บิณฑบาตประกาศ ธรรม

 

บิณฑบาตประกาศ ธรรม

               บิณฑบาต ได้ Good Morning เรื่องจริงๆ ในอเมริกา การบิณฑบาต ในถิ่นพื้นที่ ที่ไม่ใช่ถิ่นชาวพุทธอาศัยอยู่ ยากนะ แต่ก็ไม่ใช่ แต่ในสมัยนี้เท่านั้น...

             หลังพุทธปรินิพพาน 500 ปี ในสมัยพระยามิลินท์มหาราช...พระโรหณเถระท่านเดินบิณฑบาตไปที่บ้านของพราหมณ์ทุกๆ วันจนกระทั่งครบ 7 ปี 10 เดือนไม่ขาดแม้แต่วันเดียว และไม่เคยได้รับการไหว้ หรือการใส่บาตรจากพราหมณ์ เพราะพราหมณ์ไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

           จนกระทั่งวันหนึ่ง พราหมณีพูดกับท่านว่า "ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าจงหลีกไปเถิด" เมื่อพระเถระได้ฟังถ้อยคำเท่านี้ ก็สะพายบาตรเปล่าเดินจาก สถานที่นั้น  เดินสวนทางกับพราหมณ์สามี พราหมณ์ก็ถามท่านว่า "ท่านได้อะไรมาบ้าง" ก็ตอบว่า "ได้สิพราหมณ์ เราได้หน่อยเดียวเท่านั้น" พราหมณ์ไม่ศรัทธาอยู่แล้วจึงเกิดความฉุนเฉียว กลับไปถามคนในบ้านว่า มีใครให้ของไปหรือเปล่า ทุกๆ คนตอบเหมือนกันว่าไม่มีใครให้ พราหมณ์โมโห หาว่าพระโกหก จึงคิดจะต่อว่าท่านในวันรุ่งขึ้น

               ครั้นรุ่งขึ้นอีกวัน พระเถระเดินมาบิณฑบาตหน้าบ้านพราหมณ์เหมือนเดิม พราหมณ์รออยู่แล้ว
จึงเดินเข้าไปต่อว่าทันทีว่า "ท่านทำไมโกหกอย่างนี้ เมื่อวานไม่มีใครสักคนใส่บาตรท่านเลย แล้วยังมีหน้าว่าได้หน่อยหนึ่ง" 

              พระเถระท่านก็นิ่งๆ แล้วเอ่ยวาจาตอบพราหมณ์ว่า "ท่านพราหมณ์ อาตมามาบิณฑบาตที่นี่ถึง 7 ปี กับ 10 เดือนแล้ว จังหัน(ข้าว)สักทัพพีหนึ่งก็ไม่เคยได้เลย คำพูดแม้สักคำก็ยังไม่เคยได้ ท่านเห็นเราเข้าก็ทำหน้าบึ้งตึง แต่เมื่อวานนี้พราหมณีพูดกับเราว่า "จงหลีกไปเถิด" อาตมาได้ฟังถ้อยคำๆ นี้ของนาง จึงได้พูดกับท่านเมื่อวานนี้ว่า ได้หน่อยหนึ่ง อาตมาจะกล่าวมุสาได้อย่างไร" พราหมณ์ได้ฟังดังนั้นจึงเกิดความเลื่อมใสว่า สมณะรูปนี้ แม้ได้ฟังถ้อยคำเท่านี้ยังดีใจ หากได้มากกว่านี้ คงจะ สรรเสริญมากกว่านี้ จึงร้องเรียกให้ภรรยาเอาของมาใส่บาตร ยิ่งพอใกล้ชิด เห็นความสงบสำรวมอินทรีย์ของพระเถระ ก็ยิ่งเพิ่มพูนความศรัทธามากขึ้น จึงอาราธนานิมนต์ให้ท่านมาฉันที่บ้านทุกๆ วัน กว่าที่จะเข้าสู่บ้านของพราหมณ์ได้ ต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมาก.

                  ณ บัดนึ้หลังพุทธปรินิพพาน 2559 ปี ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เมืองอะซูซ่า สหรัฐอเมริกาแห่งนี้ พระภิกษุที่นี่ ก็ปฏิบัติเช่นกัน ออกบิณฑบาตทุกวัน แม้ยังไม่มีคนแถวนี้ใส่บาตร แต่ทุกเช้าก็ได้ Good Morning จากคนวิ่งออกกำลังกาย ก็อิ่มใจเหลือหลาย แม้ไม่ได้อาหารกาย แต่ก็ได้อาหารใจ กลับวัด ทุกรูปภูมิใจที่ได้ บิณฑบาตประกาศธรรม...


 

ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
9 เมษายน พุทธศักราช 2559

 

 

 Total Execution Time: 0.0010450839996338 Mins