การฆ่าทำร้ายเบียดเบียนไม่ใช่ทางไปสวรรค์

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2562

กราบถวายความเคารพพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ และ พระสมุห์อรรถพร กุสลจิตฺโต พระผู้เสียสละรักษาปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยชีวิต. ณ วัดรัตนานุภาพ สุไหงปาดี นราธิวาส ด้วยความเคารพยิ่ง.

   ฆ่ากิเลสโลภ โกรธ หลงในใจตนให้หมดลง ไม่บาป มีแต่ได้บุญ ฆ่าพระ ฆ่าคน ฆ่าด้วยกิเลสโลภ โกรธ หลงของตน นั่นแหละบาป.

มนวีโร ภิกฺขุ
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 Total Execution Time: 0.0078652501106262 Mins