มรณานุสติ...(ยาวแต่ดี มีประโยชน์)

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2562

มรณานุสติ...(ยาวแต่ดี มีประโยชน์)

   การุณยฆาต หรือ ปรานีฆาต หรือ แพทยานุเคราะหฆาต หมายถึง การทำให้บุคคลตายโดยเจตนาด้วยวิธีการที่ไม่รุนแรงหรือวิธีการที่ทำให้ตายอย่างสะดวก หรือ การงดเว้นการช่วยเหลือหรือรักษาบุคคล โดยปล่อยให้ตายไปเองอย่างสงบ. cr.วิกิพีเดีย

   อ่านเรื่องนี้แล้ว บอกได้คำเดียว ขออย่าให้เราต้องไปทำกรรมใดๆ ที่ทำให้ต้องมาเป็นโรคร้ายแบบนี้ หรือโรคร้ายอื่นๆเลย ไม่สนุกมีแต่ทุกข์อย่างเดียว.

   "อโรคยา ปรมาลาภา" ความไม่มีโรคเป็นลาภ อันประเสริฐ

   ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนี้ เป็นคำสอน สอนเราให้เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี.

   ขอให้ความไม่มีโรคบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด.

   สำหรับนักเรียนที่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต เข้าใจกฎแห่งกรรม ก็คงเข้าใจนะว่า เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรในชีวิต ดูแล้วไม่สมแก่เหตุในปัจจุบัน แต่เพราะกรรมที่เคยกระทำไว้ในอดีตตามมาส่งผล.โรคล้วนแล้วมาจากกรรม การกระทำในอดีตของเราเอง. พุทธองค์จึงทรงตรัสเตือนไว้.

  "อย่าประมาทเห็นว่าเป็นความชั่วเพียงเล็กน้อยแล้วทำ และอย่าประมาทเพราะเห็นว่าเป็นความดีเพียงเล็กน้อยแล้วไม่ทำ ขึ้นชื่อว่ากรรมแล้ว ที่จะไม่ให้ผลไม่มี"

   ท้ายที่สุดขออนุโมทนาบุญขอบคุณเจ้าของจดหมายที่ ให้วิทยาทาน ถึงเป็นฉบับสุดท้ายของชีวิตตน แต่ก็ไม่ท้ายสุดสำหรับชีวิตผู้อื่น เรื่องราวที่บันทึกไว้สะท้อนถึงวิบากรรมเวลามาส่งผล ตัดรอนความสุขในชีวิตทำให้ไม่สมความปรารถนา เป็นมรณานุสติให้บุคคลได้มีโอกาสได้ศึกษา จะได้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ละชั่ว ทำความดี ทำใจให้ผ่องใส ตามหลักวิชชายิ่งๆขึ้นไป.

    ธรรมะริมทางฯ ขออนุญาตนำมาต่อยอดกระจายเรื่องราว เป็นการให้ธรรมะเป็นทาน เจริญมรณานุสติ ขออานิสงส์ผลบุญนี้ให้ท่านเจ้าของเรื่องมีความสุขในปรโลก และขอเจ้าของเรื่องให้ป่วยเป็นชาติสุดท้าย ภพชาติต่อไปเบื้องหน้าให้มีสุขภาพดีแข็งแรง สั่งสมบุญสร้างบารมี ให้ออกบวชได้สำเร็จสมปรารถนานะ...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
04 มีนาคม พุทธศักราช 2562
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม
is.gd/manaweero

 Total Execution Time: 0.0010029832522074 Mins