ห้องน้ำพระสงฆ์...

วันที่ 09 เมย. พ.ศ.2562

ห้องน้ำพระสงฆ์...

   อนุโมทนาบุญขอบคุณ เจ้าของปั๊ม ปตท. สมเด็จปิโตรเลียม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ที่ทำห้องน้ำแยกให้สำหรับพระสงฆ์ ...

  ปกติจะเห็นห้องน้ำสำหรับคนพิการ คนแก่ สตรีมีครรภ์ พึ่งเห็นปั๊มนี้ ทำห้องน้ำสำหรับพระสงฆ์ ให้ด้วย 

  แบบนี้ ต้องฉลองศรัทธาให้ซะหน่อย ระหว่างเดินทางกลับจาก งานสลายร่างที่บ้านข่า นครพนม ขึ้นภูพาน จ.สกลนคร ลงมาถึง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

  นึกถึงในหลายๆที่ ที่สนามบิน สถานีรถไฟ หรือ ห้องน้ำสาธารณะ ที่จัดให้มีห้องน้ำ สำหรับคนพิการ คนแก่ สตรีมีครรภ์ นอกติด Symbol สัญลักษณ์ คนพิการ คนแก่ สตรีมีครรภ์ แล้ว (หากไม่ทำแยก) ขอให้มี Symbol สัญลักษณ์ พระสงฆ์ หรือตัวอักษร แบบนี้ ด้วยก็ดีนะ พระสงฆ์จะได้ไม่เก้อเขิน ในเวลาใช้ห้องน้ำเฉพาะทางแบบนี้ !

   อานิสงส์ในการสร้างห้องน้ำถวายวัด ให้พระสงฆ์ คนได้ใช้ จะส่งผลให้คลายทุกข์ โศก โรค ภัย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทุกข์หนักๆ หรือวิบากกรรม เวรกรรมหนักๆ ก็จะคลี่คลาย ไปไหนมีแต่คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูล มีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตทั้งในภพชาตินี้และภพชาติต่อๆไป...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
28 มีนาคม พุทธศักราช 2562
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.0010104020436605 Mins