ความพยายาม

วันที่ 30 ธค. พ.ศ.2562

ความพยายาม

   ต้นพญาสัตบรรณ หรือ ต้นตีนเป็ด ต้นนี้ถูกตัด ทั้งลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ แม้แต่กระพี้ ซึ่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงรอบต้นก็โดนกรีด เพื่อไม่ให้มีชีวิตต่อ ให้เหลือเป็นตอ เป็นตอไม้ที่ตายแล้ว แต่ ยังอุตส่าห์พยายาม แตกก้านออกใบ แม้จะโดนตัดกิ่งที่แตกมาแล้ว 2 ครั้ง.

   คงโดนข้อหาผลิตอากาศเป็นพิษ มีกลิ่นหอมเกินไป 555 บ้างบอกหอม บ้างบอกเหม็น บ้างแพ้กลิ่น บ้างแพ้เกสร มีอาการเวียนศีรษะ นอนไม่หลับ อาจเพราะ แถวนี้ มีหลายต้นเกินไป ตอนนี้เหลือแต่ตอ มีตอนี้ ตอเดียว ที่พยายามจะโต.

   เดินผ่านหลายครั้ง เห็นตอไม้นี้มีความพยายามจะเติบโตให้มีชีวิต แม้จะโดนตัดหนทาง ทำให้คิดถึงการสร้างบารมีของตน ถ้าจะให้ดวงบารมีเติบโต ก็ต้องเลียนแบบต้นไม้ต้นนี้ แม้มีอุปสรรคมากมายหลายทาง แต่คงไม่พ้น ความพยายามของตน.

    ต้นไม้มีชีวิตแต่ไม่มีจิต ไม่มีใจ ไม่มีวิญญาณครอง แต่อาจมีรุกขเทวดาจอง 555 ยังมีความพยายาม คนมีชีวิต มีจิต มีใจ มีวิญญาณครอง มีอารักเทวดากายสิทธิ์ อีกมหาปูชนียาจารย์คุ้มครอง จะไปย่อท้อ ไม่พยายามได้อย่างไร ?

    เทวดาพยากรณ์ หรือจะสู้ความเพียรของมนุษย์ ชีวิตลิขิตได้ ด้วยความเพียรพยายามของตน (อิทธิบาท 4 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) จัดไปจ๊ะ...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
29 ธันวาคม พุทธศักราช 2562
ณ หมู่กุฎิ 2 วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0010393659273783 Mins