เก่าไป ใหม่มา

วันที่ 31 ธค. พ.ศ.2562

เก่าไป ใหม่มา.

   พ.ศ. 2563 กำลังจะมา วัย 55 กำลังจะจากไป วัย 56 กำลังจะเริ่มต้น.

“หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว วะยะธัมมา สังขารา อัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ”

   “ ภิกษุทั้งหลาย ! บัดนี้ เราจักเตือนพวกเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลาย จงยังประโยชน์ตนและท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด ”

   เวลาของชีวิต ไวกว่าที่คิด ดูเหมือนเรื่องตลก แต่ไม่ใช่เรื่องโกหก เพราะมันคือเรื่องจริง ! เวลาล่วงไปๆ เรามัวทำอะไรอยู่นะนี่ (บ่นให้ตัวเองฟังนะ)

   ปีพุทธศักราช 2563 นี้ ขอให้ผู้อ่านธรรมะริมทางฯ ทุกๆท่าน มีสตางค์ มีกำลัง ไขมันส่วนเกินไม่มี มีแต่ไขมันดีดี สั่งสมบุญ สร้างบารมี มีความสุข สนุกสนาน

   ให้เข้าถึงธรรมะ มีองค์พระ ธรรมกายสว่างไสว ที่ศูนย์กลางกาย เป็นมหาเศรษฐี รวยบุญ รวยบารมี ตลอดปี ตลอดไป...สวัสดี/เจริญพร ปีใหม่ จ๊ะ.

มนวีโร ภิกฺขุ
31 ธันวาคม พุทธศักราช 2562
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0083942651748657 Mins