ยาสามัญป้องกันไข้

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2563

ยาสามัญป้องกันไข้

   มีคำถามมากมายที่ตามมาหลังมาตรการป้องกันโควิด 19 ที่หน่วยงานต่างๆออกกฎ ออกระเบียบมา ซึ่งก็เป็นธรรมดา หากต้องการความสะดวกสบาย ระบบป้องกันภัยก็จะหละหลวม อันตรายก็ย่อมจะตามมา 

   ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง หากไม่มีวิกฤต ไม่มีเหตุการณ์คงไม่มีใครอยากออกกฎ กำหนดระเบียบหรอกนะ ทั้งนี้ก็เพื่อความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีความสุขในสถานการณ์ปัจจุบัน.

   กฎระเบียบไม่มีถูกทุกข้อ สำหรับผู้ที่ต้องปฎิบัติตามอยู่แล้ว อาจต้องถามและตอบตัวเราเองดีกว่า ว่า สังคมทำให้เราอยู่ยาก หรือเราทำตัวให้อยู่ยากในสังคม.

   การดำรงตนด้วยความไม่ประมาท เป็น 1 ในคารวะ 7 ธรรมที่ทำให้ไม่เสื่อมจากความศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมวินัยหรือกฎระเบียบที่เราอาศัยอยู่.

   ยามนี้ สามัญสำนึก เป็น ยาสามัญประจำใจ สามารถป้องกันไข้โควิด 19 ได้ไม่ให้ตัวเราติดและเป็นพาหะนำไปสู่ผู้อื่น ขอให้มียานี้ไว้ในใจและปฎิบัติด้วยความสุข สนุกสนาน ใจผ่องใสไร้กังวลกันทุกๆคนนะ...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
17 มีนาคม พุทธศักราช 2563
ณ สำนักสื่อ DMC วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0008445660273234 Mins