สมาธิ อาวุธร้ายของฝ่ายพระ

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2558

 

สมาธิ อาวุธร้ายของฝ่ายพระ

 

สมาธิ อาวุธร้ายของฝ่ายพระ

          วันที่ 6 สิงหาคม 2488 สหรัฐอเมริกาทิ้ง ระเบิดปรมาณู ลูกที่ 2 ลงที่เมืองฮิโรซิมา ประเทศญี่ปุ่น ทำให้มีคนตายกว่า 2 แสนคน และ ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามในครั้งนั้น...

สงคราม เกิดจาก...
ความโลภ อยากได้ทรัพยากรของผู้อื่น
ความโกรธ ไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ
ความหลง หลงตนเองว่ายิ่งใหญ่ มีกองทัพอันเกรียงไกร อยากเป็นเจ้าปกครองโลก

            มนุษย์ในโลกไม่รู้ว่า กิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง  ที่อยู่ในใจของตนนี้แหละ คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง และเป็นต้นเหตุของสงครามตัวจริง มีเพียงแต่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านรู้ และพระองค์เองก็ทำสงครามกับกิเลส มายาวนาน 20 อสงไขยแสนมหากัปป์ จึงได้รับชัยชนะ 

           สมาธิ มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลางที่พระองค์ทรงปฏิบัติ จนเข้าถึง วิชชาที่กำจัดอาสวะกิเลส คือ อาสวักขยญาณ  1 ในวิชชา 3  ใช้ทำสงครามดับกิเลสภายใน ที่หมักดองอยู่ในใจ มายาวนาน...จนได้รับชัยชนะ

มนุษย์ ในโลกใบนี้ จึงควรหันหน้า เข้าทำสงครามภายใน กับกิเลสที่อยู่ในใจ ของตัวเอง ด้วย สมาธิ เพื่อให้เกิดวิชชา อย่างน้อย...ให้ได้

          ปุพเพนิวาสานุติญาณ ระลึกชาติให้ได้ ว่า เราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายของการมาเกิด ?จุตูปปาตญาณ รู้กำเนิดการเกิด การตายของสัตว์โลก จะได้รู้ว่า สรรพสัตว์ทั้งหลายในภพสาม ล้วนแล้วแต่เวียนเกิด เวียนตาย มีสุขทุกข์  ล้วนแต่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม จากการกระทำ ของตนเองทั้งสิ้น ?

           6 สิงหาคม ใช้สมาธิ อาวุธร้ายของฝ่ายพระ ทำสงครามกับกิเลสภายในใจตน กันนะ สงครามนี้ ไม่มีใครตาย มีแต่ กิเลสในใจเรา เท่านั้นที่ตาย 

ฆ่ากิเลส ตายไม่บาป มีแต่ได้บุญ ...


 

6 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 (วันสมาธิโลก)
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 

 

 Total Execution Time: 0.0051543156305949 Mins