ความซื่อสัตย์

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2547

 

เสียสินสงวนศักดิ์ไว้                         วงศ์หงส์

 

เสียศักดิ์สู้ประสงค์                                              สิ่งรู้

เสียรู้เร่งดำรง                                  ความสัตย์ ไว้นา

เสียสัตย์อย่าเสียสู้                                ชีพม้วยมรณา
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.013231333096822 Mins