อย่าน้อยใจเด็ดขาด

วันที่ 08 พย. พ.ศ.2559

อย่าน้อยใจเด็ดขาด,ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม,บทความประจำวัน

 

อย่าน้อยใจเด็ดขาด

อย่าน้อยใจเด็ดขาด
เพราะความน้อยใจ
จะฆ่าเราให้ตาย
จากการสร้างบารมี

 

 

(โอวาทพระมหาเถระ)
เนื่องพิธีมุทิตาพระเถระ พระมหาเถระ
๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

 Total Execution Time: 0.0063133358955383 Mins